Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto


Vaasan Teknillinen Seura ry julistaa haettavaksi TEHTAANJOHTAJA, DIPLOMI-INSINÖÖRI REINO IGNATIUKSEN STIPENDIRAHASTOn stipendit erityisesti opintojensa loppuvaiheessa oleville ja jatko-opintoja suorittaville opiskelijoille. Stipendit luovutetaan toukokuun lopussa.

Stipendirahaston tarkoituksena on edistää teknillistä ja teknillis-kaupallista koulutusta Vaasassa toimivissa oppilaitoksissa myöntämällä stipendejä. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon rahaston tarkoitus.

Rahaston stipendinhakulomakkeelle laaditusta suomenkielisestä hakemuksesta suomenkielisine liitteineen on käytävä ilmi perustelut ja opintomenestys. Hakemuksia ei palauteta.

Kirjalliset hakemukset pyydetään osoittamaan Vaasan Teknillinen Seura ry:n johtokunnalle ja toimittamaan 1.5. mennessä SEKÄ sähköpostitse sähköpostiosoitteeseen johtokunta (ä) vaasanteknillinenseura.fi ETTÄ paperitulosteena ja allekirjoitettuna postiosoitteeseen: Vaasan Teknillinen Seura ry, Ateljee, Koulukatu 41 A 13, 65100 VAASA. Sähköpostihakemuksen ja postitetun hakemuksen on oltava keskenään identtiset.

 Lisätietoja antavat johtokunnan jäsenet.


 

Vuoden 2017 stipendit

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 17.5.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2017 stipendinsaajista. 

Stipendin saivat hakemustensa perusteella Laura Mustonen (600 €), Jouko Suvanto (350 €), Anssi Vanhatalo (470 €) ja Vaasan Hacklab (465 €). Lisäksi stipendirahasto lahjoittaa vielä kesäkuussa Vaasan yliopiston pääomaan erityisesti tekniikan alalle kohdennettuna kartuttamansa Seuran keräämän lisäsumman.  

Onnittelumme stipendinsaajille, ja menestystä hankkeisiinne!


 

Vuoden 2016 stipendit

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 25.5.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt vuoden 2016 stipendinsaajista. 

Onnittelumme stipendinsaajille, ja menestystä hankkeisiinne!

Anette Seppälä 500 €
Jouko Suvanto 300 €
Oskar Sjölund 300 €
Lotta Saarikoski / VAMK 300 €

 


Vaasan yliopisto
Viestintä
18.12.2015

Vaasan Teknillinen Seura lahjoitti 10 001 euroa Vaasan yliopistolle

Vaasan Teknillinen Seura VTS on lahjoittanut 10 001 euroa Vaasan yliopistolle, kohdennettuna erityisesti tekniikan koulutusalalle. Lahjoituksen luovuttivat Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja Johanna Ahopelto, ilmoittautumisvastaava Ilkka Raatikainen, isäntä Maarit Vesapuisto ja rahastonhoitaja Jussi Sievänen perjantaina 18.12.2015. Lahjoitus myönnettiin VTS:n hallinnoimasta Tehtaanjohtaja, DI Reino Ignatiuksen stipendirahastosta.

– Vaasan Teknillinen Seura ry on perustamisestaan, vuodesta 1919, saakka pitänyt tärkeänä Vaasassa annettavan tekniikan alan koulutuksen kehitystä ja vahvistamista. Yhdistyksemme toimi aktiivisesti alkuaikoinaan teollisuuskoulun suomenkielisen opetuksen säilyttämiseksi kaupungissamme, sittemmin teknillisen oppilaitoksen puolesta ja erityisen painokkaasti Vaasaan saatavan yliopistokoulutuksen puolesta, kertoo VTS:n puheenjohtaja Johanna Ahopelto.

– Perinteitä kunnioittaen VTS vaikutti tekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi Vaasan yliopistoon niin 1960-luvulla kuin 2000-luvun alussa, jolloin teknillinen tiedekunta vihdoin yliopistoomme perustettiin. Vaasan Teknillinen Seura pitää Vaasan yliopistoa ja sen tekniikan alan koulutuksen kehittämistä tärkeänä paitsi Vaasalle, myös koko alueelle ja sen liike-elämälle, Ahopelto jatkaa.

– Vaasan Teknillinen Seura lahjoittaa jälleen Vaasan yliopistolle. Tällä kertaa lahjoitus on niin suuri, että toive kohdennuksesta tekniikan alalle voidaan toteuttaa. Olemme lahjoituksesta nöyrän kiitollisia, sanoo yliopiston yhteyspäällikkö Mika Palosaari.

Vaasan yliopiston edellisessä varainhankintakampanjassa Vaasan Teknillinen Seura lahjoitti yliopiston peruspääomaan 7 500 euroa.

Valtio tukee yliopistojen varainhankintaa myöntämällä kolminkertaisen vastinrahan yliopiston keräämää yksityistä pääomaa vastaan. Vaasan yliopiston varainhankinta on käynnistynyt marraskuussa 2014 ja päättyy 30.6.2017.

Lisätietoja:

Vaasan Teknillinen Seura
Puheenjohtaja Johanna Ahopelto, puh. 040 553 2721
Ilmoittautumisvastaava Ilkka Raatikainen, puh. 040 553 2720

Vaasan yliopisto
Vararehtori Jari Kuusisto, puh. 029 449 8291
Yhteyspäällikkö Mika Palosaari, puh. 029 449 8522

Yliopistojen varainhankintakampanja

• Varainhankintakampanja valtakunnallisesti käynnissä 11/2014–6/2017
• Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat osallistua
• Valtio maksaa kolminkertaisen vastinrahan kerätylle summalle
• Yli 10 000 euron lahjoituksen voi kohdentaa suoraan tietylle alalle
• Vaasan yliopisto käyttää pääoman tuottoa suoraan opetuksen ja tutkimuksen hyväksi

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Strategisia painoaloja ovat energia, johtaminen, monikielisyys ja rahoitus.

Kuvassa (vas): Mika Palosaari, Erkki Antila, Matti Jakobsson, Jari Kuusisto, Johanna Ahopelto, Jussi Sievänen, Maarit Vesapuisto ja Ilkka Raatikainen.


TEHTAANJOHTAJA, DIPLOMI-INSINÖÖRI REINO IGNATIUKSEN STIPENDIRAHASTON STIPENDIT VUONNA 2015

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on kokouksessaan 13. toukokuuta 2015 päättänyt myöntää oheisen listan mukaiset stipendit. Stipendi maksetaan stipendinsaajien tileille toukokuun 29. päivään mennessä.

Virallinen stipendienjakotilaisuus järjestetään Vaasan yliopiston toukokuun publiikin yhteydessä perjantaina 29. toukokuuta 2015 klo 15 alkaen yliopiston ravintola Mathildassa.

Onnea ja menestystä toivottaen,

VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY


Johanna Ahopelto
puheenjohtaja

 

Saarikoski Lotta 500 €

Kumpulainen Lauri 500 €

Ylinen Kaisa 500 €

Vuorenpää Valtteri 300 €

Haavikko Olli 300 €

Suvanto Jouko 300 €

Strang Anna-Stina 250 €

Nieminen Paula 250 €

Schaffter Henri 250 €

 


Seura jakoi vuonna 2014 stipendejä Tehtaanjohtaja, DI Reino lgnatiuksen stipendirahaston osinkotuotoista. Hakemusten perusteella myönnettiin seuraavat stipendit:


Jaakko Tiihonen 600 €
Jyri Leppilahti 400 €
Ville Kaunismäki 400 €
Tutti ry 350 €
Sami Paldanius 350 €


 

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on kokouksessaan 7.5.2013 päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2013 stipendeistä. Jaettava summa oli tänä vuonna 5 550 euroa. Hakemusten perusteella myönnettiin seuraavat stipendit:

 

Aleksi Sarajärvi 600 euroa

Katja Sirviö 600 euroa

Nora Möttönen 500 euroa

Roope Suortti 300 euroa

Maarit Vesapuisto 300 euroa

Tommi Rintala 300 euroa

Miika Manninen 300 euroa

 

Lisäksi myönnettiin Vaasan Ammattikorkeakoululle 1 000 euroa ja Vaasan ammattiopistolle edelleen opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille jaettavaksi 150 euroa. Lisäksi tehtiin 1 500 euron varaus Valtakunnallisten teknologiayrittäjyyspäivien 2014 toteutukseen.

 

Stipendit jaettiin Vaasan yliopiston toukokuun publiikin yhteydessä 31.5.2013.VTS01

 
TEHTAANJOHTAJA, DIPLOMI-INSINÖÖRI REINO IGNATIUKSEN STIPENDIRAHASTON PERUSTAMISKIRJA

Oheisessa lahjoittajaluettelossa mainitut yhteisöt ja henkilöt ovat tänään perustaneet “Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto” nimisen rahaston Vaasan Teknillinen Seura r.y:n yhteyteen sekä hyväksyneet rahastolle seuraavat säännöt:

"Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto.

1 §
Rahasto on perustettu Vaasan Teknillinen Seura r.y:n ja Reino Ignatiuksen ystävien aloitteesta ja tuella. Valtaosa rahaston alkupääomasta on Suomen Sokeri Oy:n lahjoittama.

2 §
Rahaston tarkoituksena on edistää teknillistä ja teknillis-kaupallista koulutusta Vaasassa toimivissa oppilaitoksissa myöntämällä stipendejä.

3 §
Rahaston varat on sijoitettava tuottavasti ja siten, että ne ovat mahdollisuuksien mukaan turvatut rahan arvon huononemiselta.

4 §
Rahasto luetaan Vaasan Teknillinen Seura r.y:n varoihin kuuluvaksi ja hoitaa sen hallinnon näin ollen yhdistyksen johtokunta ottamalla hallinnossaan huomioon seuran säännöt ja tavoitteet.

5 §
Rahasto ottaa vastaan lahjoituksia ja merkitsee lahjoittajien nimet rahaston perustamiskirjaan.

6 §
Stipendien myöntäminen tapahtuu mieluimmin kerran vuodessa."

Vaasassa heinäkuun 11. päivänä 1977.

Vaasan Teknillinen Seura r.y.

(nimikirjoitus)         (nimikirjoitus)

Matti Karttunen     Tapani Tiitola

RISR

 

Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston stipendien hakuaika päättyy vuosittain aina vapunpäivänä.

Jaettava summa on yhteensä suuruudeltaan korkeintaan puolet rahaston vuotuisesta osinkotuotosta.

Jaetut summat ovat viime vuosina olleet suuruudeltaan sadasta eurosta tuhanteen euroon. Vaasan yliopiston pääomaan rahasto lahjoitti yhteensä 7 500 euroa vuosina 2009 ja 2011. Vuonna 2015 rahasto lahjoitti Vaasan yliopiston pääomaan erityisesti tekniikan alalle kohdennettuna 10 001 euroa.