Menneitä

Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2023 stipendinsaajat

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 8.5.2023 pitämässään kokouksessa päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2023 stipendinsaajista. Kaikille hakijoille on ilmoitettu stipendihaun tuloksista henkilökohtaisesti, ja stipendin saivat hakemustensa perusteella:

Nimi

Käyttökohde

Myönnetty Summa

Robin Naapila

Diplomityö: Automation of Spare Part Lead Time Management for Valmet Flow Control

600€

Jaber McBreen

Diplomityö: Dieselmoottorikäyttöisen voimalaitoksen fysiikkapohjainen Model in Loop -demonstraatio

600€

Anni Tyynelä

Diplomityö: Designing a customer data model and defining customer master data in a Finnish SaaS company

600€

Lotta Saarikoski

Matka-apuraha: VAMK koneinsinööriopiskelijoiden intensiivikurssin työpajaosuus Hollannissa

500€

Siiri Ojala

Pro Gradu: IEC LV Motors Quality Metrics: Case ABB Oy

400€

Milja Nojosaho

Pro Gradu: Pilvipalvelutyyppisen kuljetustenhallintajärjestelmän (Transport Management System) hyödyntäminen monikansallisen konepajayrityksen materiaalivirtojen kuljettamisesta syntyvän hiilijalanjäljen pienentämisessä

400€

Joonas Multisilta

Data-analytiikkaan liittyvän työkalun hankintakulujen kattaminen

400€

Heidi-Maria Marttila

Opinnäytetyö: Hulevesiliittymien hallinnan prosessointi, Vaasan Vesi

400€

Eetu Lunteri

Diplomityö: Developing a purchase process for R&D: A Case Study

400€

Eemi Rautiainen

Diplomityö: Fuel savings and emission reduction in large ocean-going vessels by using permanent magnet shaft generators

400€

ESTIEM LG vaasa

Apuraha toiminnan kehittämiseen

300€

Tomas Härkönen

Matka-apuraha: ESTIEM Council Meeting

200€

Soja Toppinen

Matka-apuraha: ESTIEM Council Meeting

200€

Niko Jokinen

Pro Gradu: Hankintatoimen resilienssin optimointi kriisin uhatessa

200€

Tapio Kankkunen

Maisteriopintojen tukemien

100€

Perttu Kauppi

Maisteriopintojen tukemien

100€

Atte Nummila

Matka-apuraha: kiltayhteistyö

100€

Yhteensä

 

5900€

Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2022 stipendinsaajat

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 10.5.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2022 stipendinsaajista. Stipendin saivat hakemustensa perusteella:

sukunimi

etunimi

oppilaitos

käyttötarkoitus/aihe

 

Ellonen

 Otto

VY

väitöskirja: Implementing STACK in teaching physics at University level

1500€

Hahto

Miika

VY

diplomityö: Toimittajadatan analysointi ja käyttö

300€

Kauppi

Perttu

VY

matka-apuraha

300€

Olli

Roope

VY

pro gradu: Comparative analysis of real-time payments on contemporary businesses

400€

Pulkkinen

Jimi

VAMK

päättötyö: Rutiinikoestusdatan vertailu

200€

Saarikoski

Lotta

VAMK

SEFI-konferenssi, matka-apuraha

400€

Viitala 

Matias

VY

pro gradu: Toimitusehdon vaikutus liikevaihdon ennustamisessa

400€

Von Bagh

Patrik

VY

pro gradu: Tuotantoprosessien parantaminen arvovirtakuvauksen avulla tilaustyöympäristössä : Tapaus Oilon Oy

500€

  

Estiem LG Vaasa

Toiminnan tukeminen

400€

  

Nuuka

TEKin Nuuka-kerhon yhteistyöhön tekniikan alan alueseurojen kanssa

100€

  

VY

Sähkötekniikan opetuksen kehittäminen Vaasan yliopistossa

1500€

Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2021 stipendinsaajat

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 3.6.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2021 stipendinsaajista. Stipendin saivat hakemustensa perusteella:

sukunimietunimioppilaitoskäyttötarkoitus/aihe 
Hietikko-KaukolaArttuVYpro gradu: Material Handling Industry Review500 €
HissaJoniVYmuu: DI- sekä KTM-opintojen tukeminen300 €
TeppoEemeliVYpro gradu: Suuren yksisylinterisen tutkimusmoottori investoinnin taloudellinen tarkastelu500 €
VähäsöyrinkiHildaVYpro gradu: Circular Economy in Industrial Packaging MaterialConsumption and Waste Management
in the European Union
500 €


Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2019 stipendinsaajat

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 13.5.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2019 stipendinsaajista. Stipendin saivat hakemustensa perusteella:

sukunimietunimioppilaitoskäyttötarkoitus/aihe 
AlanenMaaritVAMKpäättötyö: Sisäisen laadun parantaminen lasertyöstöön erikoistuneessa yrityksessä280 €
HuhtalaSofiaVYpro gradu: Developing a successful B2B product launch process in a case company context280 €
KangasluomaHeidiVAMKpäättötyö: Vaasan kaupungin uimarannat; kustannukset ja kehittäminen210 €
LuhtasaariAleksiVYEffects of implementing S/4 HANA in Operational Purchasing270 €
NiemeläRiittaVAMKmatka-apuraha opiskelijoille400 €
NiemiTytti(VY)muu: vapaaehtoinen ja omarahoitteinen ammatillista vaikuttavuutta kehittävä koulutus400 €
RäsänenJarkkoVAMKmuu: tutkimusryhmä, Vaasan ammattikorkeakoulun AMK opiskelijan käyttäjäkokemus lähtöisen opetuslaatu ja -kehitys selvityksen tulostus- ja jakelukustannuksien kattaminen.150 €
SaarikoskiLottaVAMKSEFI-konferenssi, matka-apuraha250 €
SallankoSanniVYpro gradu: EVALUATION OF THE SALES MANAGEMENT TRAINING PROGRAM – Identification of the success factors420 €
TampsiPeter-StefanVYdiplomityö: Erään sähkömoottorin testauslaitteiston käyttöönotto370 €
TeppoEemeliVYdiplomityö: Keskijänniteverkon kaapelointiasteen kasvun aiheuttamat haasteet maasulkusuojaukselle.340 €
Tutti VYTutin vuosijuhla300 €
VainioSalla-MaijaVAMKpäättötyö: Social Impact Assessment for Developing Countries in Africa360 €
VAMK VAMKstipendejä edelleenjaettaviksi400 €
WikarMatildaVYdiplomityön kansittaminen & elinkustannukset170 €
Hacklab  Teknisten kurssien järjestäminen 2019-2020200 €
KämäräinenViliVYESTIEM-kilpailumatka200 €
LeinonenKarriVYESTIEM-kilpailumatka200 €
NieminenJamiVYESTIEM-kilpailumatka200 €
TuomalaOttoVYESTIEM-kilpailumatka200 €
VamkOyVAMKInssiforum400 €
   yhteensä vuonna 20196 000 €

Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2018 stipendinsaajat

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 7.5.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2018 stipendinsaajista. Stipendin saivat hakemustensa perusteella:

Greggilä Antti 650 € Diplomityö: Optimal Load Sharing in a Multi-Engine Power Management System

Hacklab 650 € Teknillinen koulutus / Yhteisöllinen työ- sekä askartelupaja, syksyn 2018 ja kevään 2019 järjestämiseen

Heinonen Riku 300 € TIMES-finaalimatka

Lahikainen Aleksi 500 € Mobiilisovellus hiomatuotteiden testauksesta saatavan tiedon keruuseen

Lehtiö Jari 400 € YAMK / Kuitubetonitäytteisen teräsputkiliittopilarin mitoitus

Myllymäki Jenni 400 € Diplomityö: Lohkosalausalgoritmien kryptoanalyyttiset menetelmät

Purovesi Riina 500 € Perinteisen liiketoiminnan laajentaminen verkkokauppaan – Muutosprosessi ja toimitusketjujen hallinta

Rantala Tomi 400 € Diplomityö

Strang Anna-Stina 500 € Diplomityön kansitus / Yksisylinterisen tutkimusmoottorin apujärjestelmien mitoitusopas

Suvanto Jouko 250 € Futures Conference, 13.-14.6.2018 Tampere

Veteläinen Juho 230 € Ekskursiomatka Tomskin yliopistolle, Siperiaan

Lisäksi Vaasan Teknillinen Seura / stipendirahasto lahjoitti aiemmin keväällä Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan erityisesti tekniikan alalle kohdennettuna 10 001 euroa.

VTS lahjoitti 27.3.2018 hallinnoimastaan Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahastosta Vaasan ammattikorkeakoulun varainkeruuseen 10 001 euroa.

Kuvassa vasemmalta: Tauno Kekäle, Tytti Niemi, Mikko Paaskoski, Timo Mantere, Johanna Ahopelto, Miika Pietilä ja Ilkka Raatikainen.

VAMKin varainhankinta käynnistyi vuoden 2018 alussa ja kestää vuoden loppuun asti. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan VAMKin toimintaa ja tavoitteita.

– Tekniikan alan ammattikorkeakoulutus on jo pitkään kärsinyt heikosta rahoituksesta nykyisen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin vuoksi. Vaasan Teknillisen Seuran tekniikan alan koulutukselle suuntaama lahjoitus on hieno osoitus VAMKin insinöörikoulutuksen arvostuksesta, kiittelee rehtori Tauno Kekäle.

Keväästä 2017 lähtien ammattikorkeakouluilla on ollut lupa kerätä varoja vahvistaakseen pääomaansa ja sitä kautta toimintaansa. VAMK voi hankkia lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Valtio on lisäksi luvannut tukea toimintaa vastinrahalla, joka suhteutetaan kerättyyn yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018. Lisätietoja VAMKin varainhankintakampanjasta: vamk.fi/kiitos

Vaasan Teknillinen Seura ja Vaasan ammattikorkeakoulu edeltäjineen yhteistyössä jo lähes sadan vuoden ajan

Vaasan Teknillinen Seura (vuodet 1919–1952 nimeltään silloisen terminologian mukaisesti Vaasan Teknikkojen Seura) on perustamisestaan (1919) lähtien tukenut vaasalaista tekniikan alan koulutusta. Seuran toiminta on kietoutunut jo lähes vuosisadan ajan läheisesti myös Vaasan ammattikorkeakoulun ja sen edeltäjien kehitykseen, kertoo VTS:n puheenjohtaja filosofian tohtori, kappatieteiden tohtori Johanna Ahopelto.

Pahana takaiskuna Vaasan suomenkielisten tekniikan alan asiantuntijoiden keskuudessa koettiin Vaasan teollisuuskoulun ”suomalaisen osaston” lakkauttaminen valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1920[1]. Ruotsinkielinen opetus sentään jatkui entisellään.[2]

Lokakuussa 1926 otettiin Vaasan Teknikkojen Seuran kokouksessa käsiteltäväksi seuralle kauppa- ja teollisuusministeriöltä saapunut kirjelmä koskien suomenkielisen teollisuuskoulun perustamista paikkakunnalle. VTS:n nelimiehinen delegaatio lähti menestyksekkäästi Helsinkiin esittämään tällaisen suomenkielisen teollisuuskoulun perustamista Vaasaan.[3]

Teollisuuskoulun kohtalo oli uhattuna jälleen 1930-luvulla. Vuosikokouksessa 1933 arkkitehti Ortela alusti keskustelun lakkautusuhan alla olleen Vaasan suomalaisen teollisuuskoulun kohtalosta. Keskustelun tuloksena asetettiin kolmimiehinen komitea ajamaan suomalaisen teollisuuskoulun säilyttämisasiaa edelleen.[4]

Helmikuun 1936 alussa puheenjohtaja, insinööri Saarinen selosti toimenpiteitä teollisuuskoulukysymyksen eteenpäin viemiseksi. Vaasan kaupunginhallitukselle oli yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa lähetetty kirje, jossa anottiin 4000 smk[5] propagandan tekemiseen.[6]

Maaliskuussa 1936 voitiin kirjata ylös, että kaupunki oli myöntänyt anotun summan Vaasan Teknikkojen Seuralle ja Tekniska Klubben i Vasalle propagandan tekemiseen Vaasan teollisuuskoulurakennuksen aikaansaamiseksi. Seuran jäsenten Helsinkiin tekemät propagandamatkat raportoitiin menestyksekkäiksi, ja vielä samana vuonna eduskunta myönsi varat teollisuuskoulurakennuksen rakentamiseksi Vaasaan.[7]

Huhtikuussa 1957 seuralta pyydettiin avustusta Vaasan teknillisen koulun stipendirahastoon. Vaikka asiaa pidettiin kannatettavana, joutui kokous toteamaan, että seuran huonon rahatilanteen vuoksi avustuksen antaminen oli lykättävä myöhempään ajankohtaan.[8]

Stipendikysymykseen palattiin uudelleen vuonna 1959, ja nyt Vaasan teknillisen koulun suomenkielisen osaston parhaiten menestyneille oppilaille päätettiin pyynnöstä myöntää 15 000 markan stipendi seuran niukoista rahavaroista[9] .

Vuosikokouksessa 1960 päätettiin myöntää jälleen, budjetin ulkopuolelta, Vaasan teknillisen koulun suomenkielisen osaston oppilaille jaettavaksi 15 000 markan apuraha. Seuran vastavalitun isännän, insinööri Bertellin esityksestä myös Vaasan suomenkielisen ammattikoulun oppilaille myönnettiin apuraha, suuruudeltaan 5 000 markkaa.[10]

Nämä apurahakohteet säilyivät vuoteen 1999, jolloin silloinen johtokunta päätti VTS:n 80-vuotisjuhlan kunniaksi julistaa niiden lisäksi vuonna 1977 perustetun stipendirahaston stipendit vapaasti rahaston sääntöjen mukaisesti haettaviksi. Stipendien haluaika päättyy vuosittain vapun päivänä.

Vuonna 2018 Vaasan Teknillinen Seura tukee Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaa 10 001 euron suuruisella summalla, suunnattuna tekniikan alalle.

Mikä merkitys VAMKin insinöörikoulutuksella on seudulle?

Vaasan alueella on paljon energiatekniikan ja automaatioalan yrityksiä joihin tarvitaan suuri määrä osaavia ohjelmoijia, suunnittelijoita, tuotekehittelijöitä ja tuotemyyjiä etc. Mitään näistä ei riittävää määrää saataisi töihin tälle alueelle, ellei Vaasassa koulutettaisi kunkin alan osaajia.

”Kohtalaisen teknillispainoitteinen alue tarvitsee pätevää työvoimaa, joka haluaa pysyä alueella, ja VAMKin opiskelijat ovat tähän hyvä keino”, muistuttaa VTS:n varapuheenjohtaja, DI, KTM Miika Pietilä.

Miksi VAMKin insinöörikoulutuksen tukeminen on mielestänne tärkeää?

Koulutuksen on oltava hyvää ja alueellinen jatkuvuus ja varmuus on tärkeää. Pitää pysyä mukana kehityksessä ja innovaatioissa.

Esimerkiksi VTS:n johtokunnan isäntä, professori Timo Mantere itse on sähkövoimatekniikan insinööri entistä Vaasan tekusta. ”Eivät kaikki innostu opiskelusta nuorena, osa innostuu vasta ammattikoulussa tms. kuten minä. Minä en koskaan käynyt lukiota, vaan kuljin tohtoriksi pitkän tien kautta, amis-teku-yliopisto. On hienoa, että Suomessa voi edetä huipulle, eikä ura tyssää siihen, jos joskus ei kiinnosta tai valitsee väärin.”

”Kaikista ei myöskään ole yliopistoinsinööreiksi. On hyvä, että heille on mahdollisuus opiskella käytännön läheisemmin AMKissa. Toisaalta toiset meistä, jotka nuorena ei tähtää akateemiselle huipulle, voivat AMKissa tajuta, että voi jatkaa yliopistoon ja vaikka professoriksi asti.”

Millaisia odotuksia ja mahdollisia haasteita tekniikan alan ammattikorkeakoulutus kohtaa nyt ja tulevaisuudessa, ja miten VAMK voisi näihin parhaiten vastata?

”Tekniikka muuttuu todella nopeasti. Henkilökunta tarvitsee riittävät resurssit kehittyä ja kehittää opetusta, materiaalia ja kalustoa tarvitsee päivittää vuosittain yhä kiihtyvää tahtia. Oppilaat kyllä kykenevät omaksumaan uusia asioita”, Pietilä toteaa.

Pahin haaste lienee valtion rahoituksen niukkuus. Toinen on ikäluokkien pienentyminen. Voi olla, että kaikilta tasoilta joudutaan aloituspaikkoja vähentämään, koska opiskelijoita ei vaan riitä.

”Itse uskon, että ICT alaa kannattaa opiskella nyt ja tulevaisuudessa. Kaikki maailman systeemit ja järjestelmät toimivat nyt ja tulevaisuudessa tietotekniikan, tietoliikenteen ja automaation voimin. Näiden alojen osaajille riittää aina kysyntää”, sanoo professori Mantere.

VAASAN TEKNILLISEN SEURAN JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja, FT, KTT, YTL Johanna Ahopelto

varapuheenjohtaja, DI, KTM Miika Pietilä

sihteeri, ins. (AMK), DI, tohtorikoulutettava Teemu Ovaska

rahastonhoitaja, dosentti, TkT Ilkka Raatikainen

isäntä, professori, TkT Timo Mantere

ilmoittautumisvastaava, TkK Tytti Niemi

jäsentilaisuusvastaava, AMK-opiskelija Sami Olmari

Johtokunnan kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeutetut opiskelijaedustajat vuonna 2018 ovat Tutti ry:n puheenjohtaja, tekn. yo Mikko Paaskoski sekä teekkariyhdysmies TkK Otto Piilonen.

www.vaasanteknillinenseura.fi

johtokunta (ä) vaasanteknillinenseura.fi

[1]    Teknillinen Aikakauslehti 1920: 322

[2]    Ahopelto 2017: 72; Ahopelto 2009b: 11; ks. myös Roth 1961: 514–515

[3]    Ahopelto 2017: 73; Ahopelto 2009b: 11; Roth 1961: 515; Roth 1967: 92; Vuorenmaa 1926

[4]    Ahopelto 2017: 104–105; Ahopelto 2014a: 37; Makkonen 1933

[5]    vuoden 2014 rahan arvon mukaisesti 1 483 euroa, ks. myös http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 1.10.2014

[6]   Ahopelto 2017: 105–106; Ahopelto 2009b: 14–15; Ahopelto 2014a: 20–21, 38; Ignatius 1944: 8; Makkonen 1936

[7]   Ahopelto 2017: 105–106; Ahopelto 2009b: 14–15; Ahopelto 2014a: 20–21; Ignatius 1944: 8; Roth 1967: 92

[8]    Leikko 1957; Mustola 1957; Ahopelto 2017: 155

[9]   15 000 markkaa vuonna 1959 vastaa 358,60 euroa vuonna 2015, http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 17.4.2016; Tuomisto 1959; Ahopelto 2017: 156

[10]  Tuomisto 1960; Ahopelto 2017: 158–159

 

Vuoden 2017 stipendit

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 17.5.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2017 stipendinsaajista.

Stipendin saivat hakemustensa perusteella Laura Mustonen (600 €), Jouko Suvanto (350 €), Anssi Vanhatalo (470 €) ja Vaasan Hacklab (465 €). Lisäksi stipendirahasto lahjoittaa vielä kesäkuussa Vaasan yliopiston pääomaan erityisesti tekniikan alalle kohdennettuna kartuttamansa Seuran keräämän lisäsumman.

Onnittelumme stipendinsaajille, ja menestystä hankkeisiinne!

Vuoden 2016 stipendit

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on 25.5.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt vuoden 2016 stipendinsaajista.

Onnittelumme stipendinsaajille, ja menestystä hankkeisiinne!

Anette Seppälä 500 €
Jouko Suvanto 300 €
Oskar Sjölund 300 €
Lotta Saarikoski / VAMK 300 €

Vaasan yliopisto
Viestintä
18.12.2015

Vaasan Teknillinen Seura lahjoitti 10 001 euroa Vaasan yliopistolle

Vaasan Teknillinen Seura VTS on lahjoittanut 10 001 euroa Vaasan yliopistolle, kohdennettuna erityisesti tekniikan koulutusalalle. Lahjoituksen luovuttivat Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja Johanna Ahopelto, ilmoittautumisvastaava Ilkka Raatikainen, isäntä Maarit Vesapuisto ja rahastonhoitaja Jussi Sievänen perjantaina 18.12.2015. Lahjoitus myönnettiin VTS:n hallinnoimasta Tehtaanjohtaja, DI Reino Ignatiuksen stipendirahastosta.

– Vaasan Teknillinen Seura ry on perustamisestaan, vuodesta 1919, saakka pitänyt tärkeänä Vaasassa annettavan tekniikan alan koulutuksen kehitystä ja vahvistamista. Yhdistyksemme toimi aktiivisesti alkuaikoinaan teollisuuskoulun suomenkielisen opetuksen säilyttämiseksi kaupungissamme, sittemmin teknillisen oppilaitoksen puolesta ja erityisen painokkaasti Vaasaan saatavan yliopistokoulutuksen puolesta, kertoo VTS:n puheenjohtaja Johanna Ahopelto.

– Perinteitä kunnioittaen VTS vaikutti tekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi Vaasan yliopistoon niin 1960-luvulla kuin 2000-luvun alussa, jolloin teknillinen tiedekunta vihdoin yliopistoomme perustettiin. Vaasan Teknillinen Seura pitää Vaasan yliopistoa ja sen tekniikan alan koulutuksen kehittämistä tärkeänä paitsi Vaasalle, myös koko alueelle ja sen liike-elämälle, Ahopelto jatkaa.

– Vaasan Teknillinen Seura lahjoittaa jälleen Vaasan yliopistolle. Tällä kertaa lahjoitus on niin suuri, että toive kohdennuksesta tekniikan alalle voidaan toteuttaa. Olemme lahjoituksesta nöyrän kiitollisia, sanoo yliopiston yhteyspäällikkö Mika Palosaari.

Vaasan yliopiston edellisessä varainhankintakampanjassa Vaasan Teknillinen Seura lahjoitti yliopiston peruspääomaan 7 500 euroa.

Valtio tukee yliopistojen varainhankintaa myöntämällä kolminkertaisen vastinrahan yliopiston keräämää yksityistä pääomaa vastaan. Vaasan yliopiston varainhankinta on käynnistynyt marraskuussa 2014 ja päättyy 30.6.2017.

Lisätietoja:

Vaasan Teknillinen Seura
Puheenjohtaja Johanna Ahopelto, puh. 040 553 2721
Ilmoittautumisvastaava Ilkka Raatikainen, puh. 040 553 2720

Vaasan yliopisto
Vararehtori Jari Kuusisto, puh. 029 449 8291
Yhteyspäällikkö Mika Palosaari, puh. 029 449 8522

Yliopistojen varainhankintakampanja

• Varainhankintakampanja valtakunnallisesti käynnissä 11/2014–6/2017
• Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat osallistua
• Valtio maksaa kolminkertaisen vastinrahan kerätylle summalle
• Yli 10 000 euron lahjoituksen voi kohdentaa suoraan tietylle alalle
• Vaasan yliopisto käyttää pääoman tuottoa suoraan opetuksen ja tutkimuksen hyväksi

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Strategisia painoaloja ovat energia, johtaminen, monikielisyys ja rahoitus.

Kuvassa (vas): Mika Palosaari, Erkki Antila, Matti Jakobsson, Jari Kuusisto, Johanna Ahopelto, Jussi Sievänen, Maarit Vesapuisto ja Ilkka Raatikainen.

TEHTAANJOHTAJA, DIPLOMI-INSINÖÖRI REINO IGNATIUKSEN STIPENDIRAHASTON STIPENDIT VUONNA 2015

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on kokouksessaan 13. toukokuuta 2015 päättänyt myöntää oheisen listan mukaiset stipendit. Stipendi maksetaan stipendinsaajien tileille toukokuun 29. päivään mennessä.

Virallinen stipendienjakotilaisuus järjestetään Vaasan yliopiston toukokuun publiikin yhteydessä perjantaina 29. toukokuuta 2015 klo 15 alkaen yliopiston ravintola Mathildassa.

Onnea ja menestystä toivottaen,

VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY

Johanna Ahopelto
puheenjohtaja

Saarikoski Lotta 500 €

Kumpulainen Lauri 500 €

Ylinen Kaisa 500 €

Vuorenpää Valtteri 300 €

Haavikko Olli 300 €

Suvanto Jouko 300 €

Strang Anna-Stina 250 €

Nieminen Paula 250 €

Schaffter Henri 250 €

Seura jakoi vuonna 2014 stipendejä Tehtaanjohtaja, DI Reino lgnatiuksen stipendirahaston osinkotuotoista. Hakemusten perusteella myönnettiin seuraavat stipendit:
Jaakko Tiihonen 600 €
Jyri Leppilahti 400 €
Ville Kaunismäki 400 €
Tutti ry 350 €
Sami Paldanius 350 €

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta on kokouksessaan 7.5.2013 päättänyt Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston vuoden 2013 stipendeistä. Jaettava summa oli tänä vuonna 5 550 euroa. Hakemusten perusteella myönnettiin seuraavat stipendit:

Aleksi Sarajärvi 600 euroa

Katja Sirviö 600 euroa

Nora Möttönen 500 euroa

Roope Suortti 300 euroa

Maarit Vesapuisto 300 euroa

Tommi Rintala 300 euroa

Miika Manninen 300 euroa

Lisäksi myönnettiin Vaasan Ammattikorkeakoululle 1 000 euroa ja Vaasan ammattiopistolle edelleen opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille jaettavaksi 150 euroa. Lisäksi tehtiin 1 500 euron varaus Valtakunnallisten teknologiayrittäjyyspäivien 2014 toteutukseen.

Stipendit jaettiin Vaasan yliopiston toukokuun publiikin yhteydessä 31.5.2013.

 

TEHTAANJOHTAJA, DIPLOMI-INSINÖÖRI REINO IGNATIUKSEN STIPENDIRAHASTON PERUSTAMISKIRJA

Oheisessa lahjoittajaluettelossa mainitut yhteisöt ja henkilöt ovat tänään perustaneet “Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto” nimisen rahaston Vaasan Teknillinen Seura r.y:n yhteyteen sekä hyväksyneet rahastolle seuraavat säännöt:

“Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto.

1 §
Rahasto on perustettu Vaasan Teknillinen Seura r.y:n ja Reino Ignatiuksen ystävien aloitteesta ja tuella. Valtaosa rahaston alkupääomasta on Suomen Sokeri Oy:n lahjoittama.

2 §
Rahaston tarkoituksena on edistää teknillistä ja teknillis-kaupallista koulutusta Vaasassa toimivissa oppilaitoksissa myöntämällä stipendejä.

3 §
Rahaston varat on sijoitettava tuottavasti ja siten, että ne ovat mahdollisuuksien mukaan turvatut rahan arvon huononemiselta.

4 §
Rahasto luetaan Vaasan Teknillinen Seura r.y:n varoihin kuuluvaksi ja hoitaa sen hallinnon näin ollen yhdistyksen johtokunta ottamalla hallinnossaan huomioon seuran säännöt ja tavoitteet.

5 §
Rahasto ottaa vastaan lahjoituksia ja merkitsee lahjoittajien nimet rahaston perustamiskirjaan.

6 §
Stipendien myöntäminen tapahtuu mieluimmin kerran vuodessa.”

Vaasassa heinäkuun 11. päivänä 1977.

Vaasan Teknillinen Seura r.y.

(nimikirjoitus)         (nimikirjoitus)

Matti Karttunen     Tapani Tiitola

Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahaston stipendien hakuaika päättyy vuosittain aina vapunpäivänä.

Jaettava summa on yhteensä suuruudeltaan korkeintaan puolet rahaston vuotuisesta osinkotuotosta.

Jaetut summat ovat viime vuosina olleet suuruudeltaan sadasta eurosta tuhanteen euroon. Vaasan yliopiston pääomaan rahasto lahjoitti yhteensä 7 500 euroa vuosina 2009 ja 2011. Vuonna 2015 rahasto lahjoitti Vaasan yliopiston pääomaan erityisesti tekniikan alalle kohdennettuna 10 001 euroa.

Copyright © 2014 jsa

Ateljee VTS | Koulukatu 41 A 13 (ylin kerros) 65100 VAASA | www.vaasanteknillinenseura.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: