Uutiset

Yritysvierailut Movesole Oy 27.4. ja Loopshore Oy 28.4.

Huhtikuu lähestyy loppuaan. Perinteisesti näihin aikoihin opiskelijoiden keskuudessa on juhlahumua ja jäynähenkisyyttä. Tällä hetkellä yleinen tilanne on mitä on, mutta samalla mahdollistaa uusia ja mielenkiintoisia yritysvierailuja hieman normaalia laajemmalta maantieteelliseltä alueelta. Jyväskylän Teknillinen Seura ystävällisesti kutsui meidät mukaan parille yritysvierailulle. Ensimmäinen on heti huomenna ja toinen ylihuomenna.

Tarvittaessa tarkempia tietoja voi kysyä Jyväskylän Teknillisen Seuran sihteeriltä, http://www.jts.fi/johtokunta-1

Movesole Oy 27.4. 17.30-18.30

Movesole on kehittänyt kävelyn ja liikkumisen mittalaitteen, jolla kävelyä ja liikkumista voidaan seurata esimerkiksi leikkaushoitojen paranemisen seurannassa. Lue lisää: https://www.movesole.com/

Liity Movesole <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkxMzFhYTItZWZmMi00NDE5LWJmNWYtM2ZmN2NkOTJjZDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224848009c-7d39-49c0-ba58-8ac38ce36e72%22%2c%22Oid%22%3a%22baca9116-d672-473b-805e-6ec97154fd1a%22%7d> Lisätietoja<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> |

Loopshore Oy 28.4. 17.30-18.30

Joka vuosi ilmanlaatuhaitat tappavat globaalisti miljoonittain ihmisiä. Sisäilmanlaatu on tyypillisesti 2-5 kertaa ulkoilmanlaatua huonompaa. Vietämme 80-90% ajastamme sisätiloissa. Loopshore kehittää ratkaisua joka mittaa ja analysoi kiinteistöjen ilman‐ laatua. Tiedon avulla suojellaan ihmisten terveyttä, parannetaan tuottavuutta ja ennaltaehkäistään rakennusten vaurioita. Loopshoren missio on tehdä rakennukset käyttäjilleen terveellisiksi ja turvallisiksi yksi kerrallaan. Lue lisää: https://newspool.fi/ennakointi-ehkaisee-sisailmaongelmia/

Liity Loopshore <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNiM2U0YzgtNjczZS00ODJiLTgxNjYtZWYyM2YxYjhkY2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224848009c-7d39-49c0-ba58-8ac38ce36e72%22%2c%22Oid%22%3a%22baca9116-d672-473b-805e-6ec97154fd1a%22%7d> Lisätietoja<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting>

Yritysvierailu Wärtsilä Smart Technology Hub 30.3.

Tiistaina 30.3. pääsimme virtuaalisesti vierailemaan Wärtsilä Smart Technology Hub työmaalle Vaskiluotoon. Director, STH Juha Päivike esitteli meille mitä Vaskiluodossa on tähän mennessä rakennettu ja mitä vielä on rakenteilla. Hän esitteli myös Smart Technology Hub -konseptia kokonaisuutena ja mitä Smart Partner Campus käytännössä voisi tarkoittaa. Saimme myös kutsun vuoden päähän tutustumaan mitä Smart Technology Hub sitten käytännössä on.

Lisätietoja: https://www.smarttechnologyhub.com

Nuuka aprillipilakisa!

Nuuka päätti kevätkokouksessaan piristää jäsenistönsä mielialaa järjestämällä aprillipilakisan.

Nuuka päätti kevätkokouksessaan piristää jäsenistönsä mielialaa. Wikipedian mukaan (https://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day) jo hieman ennen teekkarihuumorin virallistumista (joskus 1300-luvulla) aprillipilailun esiasteeseen viitattiin kirjallisuudessa. Jonka vuoksi päätimme sitten haastaa jäsenistömme (leikkimieliseen) aprillipila -kisaan.

Aprillipilaan yleisesti pätevät melko pitkälle samat säännöt, kuin teekkaripilaan:
(1) pila ei saa aiheuttaa vakavaa fyysistä vahinkoa, pois lukien kolhiutunut itsetunto ja itselle nauramisen aiheuttamat kipeät vatsalihakset
(2) pila on toimitettava/kuljetettava/kerrottava ennen puoltapäivää (12:00); joka tapana on yleismaailmallisen pätevä etenkin anglosaksisissa maissa. Jos esimerkiksi Australiassa aprillipilan kertoo puolen päivän jälkeen, osoittaa se kertojan tyhmyyden – eli vitsin kärki kääntyy kertojaa päin.
(3) vallanpitäjien arvostelu on sallittua; tietysti hyvän maun, lakien, asetusten ja muiden asiaan vaikuttavien rajoitusten mukaisesti.

Kilpailumme sääntöihin lisäsimme seuraavat kohdat:

a) Nuukan hallitus lupasi kaikessa ahkeruudessaan toimia aprillipilojen tuomaristona, ja jäävää täten itsensä osallistujien joukosta.
b) Nuukan hallitukselle toimitettava pila (suosittelemme sähköisessä muodossa jaeltavia, hallituksen jäsenistön maantieteellisen hajaannuksen takia), on toimitettava 1.4.2021 kello 00:00–12:00 välisenä aikana. 
c) Pilan saa, ja on toivottavaakin, julkaista myös Nuukan Facebook- ja/tai WhatsApp -ryhmässä kyseisenä ajankohtana.
d) Kilpailuun osallistuvan pilan toimittajan tulee varmistua siitä, että hänen yhteystietonsa ovat hallituksen tiedossa – mahdollisen palkinnon toimittamista varten.
e) Nuukan hallitus tulee palkitsemaan tuloksista riippuen kilpailijoita kunniamaininnoin tai asiaan soveltuvin lahjuksin, joiden mahdollisesta vero- tai muista seuraamuksista vastaa palkinnon vastaanottaja.
f) Aprillipiloja saa toimittaa myös osallistumatta kilpailuun.
g) Aprillipiloiksi toivotaan tekijöiden omia tuotoksia, vaikka tunnetusti kierrätys on ekologista, ei aprillipila välttämättä kierrättämällä parane.

Vuosikokous 2021

Tervetuloa Vaasan Teknillisen Seura ry:n vuosikokoukseen

AIKA: TORSTAI 11.3.2021 KLO 18.00
PAIKKA: ETÄKOKOUS
Linkki kokoukseen: https://jitsi.hacklab.fi/VTS

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Vuoden 2020 toimintakertomus
6§ Vuoden 2020 tilikertomus
7§ Vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomus
8§ Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen vuodelta 2020
9§ Mahdolliset muut esille tulevat asiat
10§ Kokouksen päättäminen

Vaalikokous 2020

Vuoden 2020 vaalikokous järjestettiin torstaina 10.12.2020 kello 18:00 COVID-19 viruksen takia modernisti Hacklab Finland ry tarjoamaa videoneuvottelupalvelu Jitsiä käyttäen. Pääkohtia:

 • HenkilöJäsenmaksu päätettiin puolittaa kymmeneen euroon vuoden 2021 osalta.
 • Johtokunnaksi vuodelle 2021 valittiin:
  • Puheenjohtaja: Olli Lamminen
  • Varapuheenjohtaja: Sami Olmari
  • Sihteeri: Olli Kakkuri
  • Tapahtumatyyppi: Riku Hongell
  • Isäntä: Timo Mantere
  • Jäsen: Miika Pietilä
 • Toiminnantarkastajiksi esitettiin Mika Niskanen ja Timo Anttila
 • Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin Timo Alho ja Pasi Lähde.

Pöytäkirja ja kokouksen liitteet: